XML

ADRESY XML FEEDŮ

Kompletní XML feed je umístěný na následujících URL adresách podle jazykových mutací:

STRUKTURA

SHOP
SPECIFICATION
TEXT_LANGUAGE
CURRENCY
/SPECIFICATION
SHOPITEM
ITEM_ID
PRODUCTNAME
PRODUCTCODE
DESCRIPTION
URL
IMGURL
PRICE_NO_VAT
PRICE_VAT
DELIVERY_DATE
EAN
STOCK
CATEGORYTEXT
PROPORTIONS
TEXT
X
Y
WEIGHT
/PROPORTIONS
PARAM
NAME
VAL
/PARAM
VARIANT
VARIANT_ID
VARIANTCODE
PRODUCTNAMETEXT
IMGURL
PRICE
PRICE_VAT
DELIVERY_DATE
STOCK
EAN
/VARIANT
/SHOPITEM
/SHOP

Popis tagů

tag popis
SHOPITEM základní tag ohraničující jeden produkt včetně parametrů
ITEM_ID jednoznačný číselný identifikátor produktu
PRODUCTCODE Kód produktu
PRODUCTNAME Název produktu
URL URL adresa produktu
IMGURL URL adresa hlavního obrázku produktu ve formátu JPG na bílém pozadí
PRICE_NO_VAT maloobchodní cena produkti bez daně ve formátu 1234.50, v případě více variant produktu s různými cenami je uvedena nejnižší cena, která je na e-shopu uváděna jako "cena od"
PRICE_VAT maloobchodní cena s DPH
DELIVERY_DATE skladová dostupnost produktu, nabývá hodnot: 0 - skladem, -1 - neznámá dostupnost, v případě, že má produkt více variant, je uváděna dostupnost 0 - skladem v případě, že je dostupná alespoň jedna z variant, dostupnost jednotlivých variant je pod stejným parametrem u jednotlivých variant produktu
STOCK aktuální množství skladem, v případě, že je více variant produktu, je dostupnost jednotlivých variant pod stejným parametrem u jednotlivých variant produktu
CATEGORYTEXT zařazení do kategorií - základní kategorie a všechny podkategorie oddělené znakem |
EAN čárový kód, uváděný pouze v případě, že produkt nemá více variant, jinak je uváděn jako parametr u každé varianty
PROPORTIONS element s rozměry produktu, popř. s dalším specifickým popisem
TEXT rozměry produktu ve formě textového řetězce včetně jednotky, zanořeno v tagu PROPORTIONS
PARAM Parametry produktu - materiál, baterie, funkce (detaily)
NAME název parametru, zanořeno v tagu PARAM
VAL hodnota parametru (nebo více hodnot oddělených čárkou), zanořeno v tagu PROPORTIONS
VARIANT element s definicí variant produktu včetně parametrů, může se vyskytovat u každého produktu vícekrát v závislosti na počtu variant, např. barevných odstínu produktu
VARIANTCODE Kód produktu včetně označení varianty (barvy)
VARIANT_ID ID varianty
PRODUCTNAMEEXT kód nebo popis varianty produktu, např. kód barvy nebo jiné označen varianty, které je součístí kódu produktu, v případě barvy je kód barvy doplněn i o název barvy dle označení na e-shopu
IMGURL URL adresa obrázku vztahujícím se k dané variantě produktu, je-li obrázek k dipozici
PRICE_NO_VAT maloobchodní cena bez DPH (dříve jen PRICE)
PRICE_VAT maloobchodní cena s DPH
DELIVERY_DATE skladová dostupnost produktu, nabývá hodnot: 0 - skladem, -1 - neznámá dostupnost
STOCK aktuální množství skladem
EAN čárový kód varianty