Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracování osobních údajů

1.   Udělujete tímto souhlas společnosti MPM Quality v.o.s., se sídlem Příborská 1473, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 479 87 430, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u KOS Ostrava, oddíl A XVIII, vložka č. 956 (dále jen „Správce“),aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

-    jméno a příjmení
-   název společnosti
-  e-mail
-  telefonní číslo
-  adresa doručení


2.   A, Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, adresa a e-mail je nutné  zpracovat za účelem Vaší objednávky. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2-10 let.

·         A, Pro evidenci plnění – zpravidla 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění

·         B, Pro účely plnění smlouvy – zpravidla po dobu poskytnutí plnění

B, Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je nutné  zpracovat za účelem Vašeho dotazu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2let. 

3.   S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti:

A, Příborská 1473, Frýdek-Místek, 73801, Česká republika

B, Emailem na: info@prim-hodinky.cz

 

4.   Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 

a.    Poskytovatel softwaru MJ Soft (Nad Farou 627, 517 01 Solnice),Agnis (Jiráskova 762, 790 01 Jeseník)

b.    Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací. Fastest solutions (Pobialova 819/14, Ostrava 2, 702 00),AdVisio marketing s.r.o (Bozděchova 567/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava)

 

6.   Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

-          vzít souhlas kdykoliv 

-          požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

-          požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

-          vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

-          požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

-          v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Veškeré osobní údaje, které se prodávající dozvěděl při své činnosti, se zavazuje chránit v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími souvisejícími právními předpisy. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů do databáze prodávajícího a s jejich zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro vnitřní potřeby prodávajícího plynoucí z uzavřené kupní smlouvy a to na dobu 3 let a nebo, resp. do odvolání souhlasu. 

Kupující bere na vědomí, že má práva dle ustanovení § 11 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může kdykoliv bezplatně na adrese sídla prodávajícího odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těch osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. 

Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujících prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nutném pro doručení zboží, s čímž kupující vyslovuje souhlas.
JS script
Nezmeškejte již žádnou novinku! Přihlašte se k odběru...
https://eshop.prim-hodinky.cz