1 040 Kč 29 800 Kč

Klasické

PRIM B60 - A

Quartz / W01P.13118.A
5 600 Kč

PRIM B60 - B

Quartz / W01P.13118.B
5 600 Kč

PRIM B60 - C

Quartz / W01P.13118.C
5 600 Kč

PRIM B60 - D

Quartz / W01P.13118.D
5 600 Kč

PRIM B60 - E

Quartz / W01P.13118.E
5 600 Kč

PRIM B60 - F

Quartz / W01P.13118.F
5 800 Kč

PRIM B60 - G

Quartz / W01P.13118.G
5 800 Kč

PRIM Retro Automatic - J

Automatický nátah / W01C.13055.J
10 780 Kč

PRIM Czech Team Men - C

Quartz / W01P.13092.C
3 600 Kč

PRIM Bauhaus - D

Quartz / W03P.13119.D
5 780 Kč

PRIM Bauhaus - E

Quartz / W03P.13119.E
5 780 Kč

PRIM Bauhaus - F

Quartz / W03P.13119.F
5 580 Kč

PRIM Slim Znamení - B

Quartz / W01P.13093.B
5 200 Kč

PRIM Slim Znamení - C

Quartz / W01P.13093.C
5 200 Kč

PRIM Favorit Safír - C

Quartz / W01P.13103.C
4 200 Kč

PRIM Favorit Safír - G

Quartz / W01P.13103.G
4 400 Kč
https://eshop.prim-hodinky.cz