1 040 Kč29 800 Kč

Klasické

PRIM Legenda 1960 - E

Quartz / W01C.13054.E
3 800 Kč

PRIM Legenda 1960 - F

Quartz / W01C.13054.F
3 800 Kč

PRIM Legenda 1960 - G

Quartz / W01C.13054.G
3 800 Kč

PRIM Legenda 1960 - H

Quartz / W01C.13054.H
3 800 Kč

PRIM Legenda 1960 - CH

Quartz / W01C.13054.CH
3 700 Kč

PRIM Klasik 61 - A

Quartz / W01P.13056.A
4 900 Kč

PRIM KLASIK 61 - B

Quartz / W01P.13056.B
4 900 Kč

PRIM Klasik 61 - C

Quartz / W01P.13056.C
4 900 Kč

PRIM Klasik 61 - E

Quartz / W01P.13056.E
5 400 Kč

PRIM Klasik 61 - F

Quartz / W01P.13056.F
5 400 Kč

PRIM Retro Klasik - A

Automatické nátah / W01C.13036.A
13 780 Kč

PRIM Retro Klasik - B

Automatické nátah / W01C.13036.B
14 380 Kč

PRIM Manager - G

Automatické nátah / W01P.10696.G
9 800 Kč

PRIM Manager Saphire - H

Automatické nátah / W01P.10696.H
12 800 Kč

PRIM Manager - I

Automatické nátah / W01P.10696.I
9 800 Kč

PRIM Manager Saphire - J

Automatické nátah / W01P.10696.J
12 800 Kč
https://eshop.prim-hodinky.cz